Algemene beschouwingen

Tiel is een aantrekkelijke woon-, en winkel- en werkstad met ambitie en tegelijk een stad die leefbaar en overzichtelijk is en waar sprake is van een menselijke maat en korte lijnen.

Deze kenmerken stonden centraal bij het uitvoeren van het door u vastgestelde beleid in 2016.

De menselijke maat en de korte lijnen vormen een goede uitgangspositie om als gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden.

De inzet van inwoners is op vele terreinen groot geweest in het afgelopen jaar. We noemen hierbij enkele voorbeelden ter illustratie.
Ruim twintig buurtpreventiegroepen zorgden samen met de politie voor een verdere daling van onder meer woninginbraken. Maar behalve om veiligheid, gaat het ook om zorg voor elkaar: duizend inwoners ontvingen een mantelzorgcompliment en de vervoersdienst Automobiel, uitgevoerd door vrijwilligers, voert inmiddels gemiddeld 350 ritten per maand uit. Op het vlak van duurzaamheid hebben inwoners zich verenigd in de energiecoöperatie Fruitstad Tiel. Bewoners zetten zich, met steun van wijkregisseurs, in voor aanschuiftafels, zwerfvuilacties, een leefbare en groene binnenstad, de Bol van Zennewijnen en het dorpsplan Kapel-Avezaath.
Inmiddels staan de ambassadeurs in de startblokken om onder het motto Trots op Tiel mede-Tielenaren uit te nodigen, te enthousiasmeren én te ondersteunen bij initiatieven. De eigen kracht én samenkracht van inwoners zijn ook uitgangspunten in het uitvoeringsprogramma ‘Welzijn Next Level’ dat in 2016 is vastgesteld.
Maar hoeveel inwoners ook voor elkaar weten te brengen, het is geen vanzelfsprekendheid dat inwoners taken over willen nemen, zo bleek bij het overleg over het onderhoud van buitensportaccommodaties met de verenigingen. Het overleg over de overname van speelplekken is opgestart.

Behalve inwoners zijn ook ondernemers actief om in Tiel zaken voor elkaar te krijgen. Onder de noemer Subtiel is de ondernemersvereniging Hart van Tiel bezig met nieuwe impulsen voor de binnenstad. Ondernemers hebben ook de beveiliging van de bedrijventerreinen verbeterd en hun eigen glasvezelnetwerk geoptimaliseerd. Of wat te denken van de 123 evenementen die afgelopen jaar in Tiel plaatsvonden. En zo zijn er nog vele voorbeelden.

De rol van de gemeente verandert; steeds minder is de overheid de bedenker en tevens uitvoerder van plannen, maar steeds vaker is ze de overheid die in overleg gaat en regie voert waar nodig. In 2016 is er op veel fronten een samenspel geweest met andere partners, zoals de welzijninstellingen, de zorgaanbieders en onderwijsinstellingen, om zaken als Welzijn Next Level, polarisering en laaggeletterdheid aan te pakken.

De gemeente zoekt samenwerking ook buiten de eigen grenzen. Met Culemborg en Zaltbommel zijn de krachten gebundeld om grip te krijgen op de criminele groepen die zich van gemeentegrenzen niks aantrekken. In opdracht van de tien gemeenten heeft Regio Rivierenland het regionaal vervoerssysteem Versis vorm gegeven.
Met het vaststellen van het regionaal ambitiedocument zijn de ambities voor de regionale speerpunten Agribusiness, Recreatie en Toerisme, Logistiek en Economie helder. Omdat ook hier geldt dat de overheid alleen niet voldoende is om de doelen te halen, zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen om de samenwerking met de andere O’s (ondernemers, onderzoek, onderwijs en ondernemende burgers) te versterken.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Medel en de aangekondigde vestiging van het distributiecentrum van Plus Supermarkten geven inhoud aan de regionale ambitie om een Logistieke Hotspot te zijn. De economie is zich aan het herstellen, helaas heeft dat in 2016 nog niet geleid tot een daling van het aantal inwoners dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering. Daar staat tegenover dat het vinden van garantiebanen boven verwachting verloopt.

Om een aantrekkelijke woon-, winkel en werkstad te blijven, is voortdurend vernieuwing nodig. In 2016 is Tiel op een aantal punten zichtbaar verbeterd, zoals met de kwaliteitsverbetering van bedrijventerrein Kellen, de aanleg van het parkeerterrein Poort van Santwijck, de voetgangersbrug bij het Kalverbos en de uitbreiding van het Van der Valk Hotel. Het cultuurcluster en het wielerpark kregen meer en meer vorm. Op de tekentafel zijn stappen gezet om te komen tot verbouw van de brede school in Wadenoijen en de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum in Passewaaij en een mavo voor RSG Lingecollege.
Om de gemeente nog beter voor het voetlicht te brengen, is gekozen voor de slogan Tiel, Fruitstad aan de Waal.

In december 2016 is de verbouwing van de nieuwe stadhuiscampus opgeleverd. Daarmee hebben we nu alle dienstverlening aan de inwoners en de interne organisatie geclusterd binnen de campus, samen met UWV en Werkzaak Rivierenland en voldoet onze huisvesting weer aan alle eisen van deze tijd.