Bedrijfsvoering

Inleiding

Een goed toegeruste en professionele ambtelijke organisatie is een kenmerk van een gemeente die haar inwoners serieus neemt. Het is tevens een belangrijke voorwaarde voor succesvol bestuur. De bedrijfsvoering van een professionele ambtelijke organisatie is gericht op het efficiënt en effectief ondersteunen van alle beleids- en uitvoeringsprocessen.

De uitdagingen waar de ambtelijke organisatie voor staat zijn groot. Inwoners en organisaties vragen om een andere dienstverlenende rol van de gemeente. Meer pro-actief, meer regisserend en vooral meer interactief. Bovendien heeft het rijk taken overgeheveld naar de gemeente, gecombineerd met de noodzaak tot besparing. De slagkracht moet omhoog maar het moet ook goedkoper, slimmer en met minder middelen. Hoewel de begroting in omvang toeneemt, wordt de ambtelijke organisatie (waar deze paragraaf over gaat) steeds kleiner en dragen we (uitvoerings-)taken over aan uitvoeringsinstellingen zoals ODR, AVRI en WerkZaakRivierenland.

Op het terrein van de bedrijfsvoering zoeken we samenwerking op met andere gemeenten om de kosten te verlagen en de kwaliteit te verhogen. De taken Financiën, P&O en IM/ICT zijn samengebracht in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB). Juridische zaken en Facilitaire Zaken zullen in 2017 ook over gaan naar deze samenwerkingsorganisatie.

Al deze uitdagingen vragen iets van de kwaliteit van de medewerkers. Om te zorgen voor een goed toegeruste organisatie, zowel nu als in de toekomst, vindt de organisatieontwikkeling Expeditie Tiel plaats.