Doelen

Indicatoren

Realisatie

2014

2015

2016

Bron

Nulmeting

Norm

1

High impact crimes (focus woninginbraken)

Aantal aangiften woninginbraken (incl. poging)

176

170

142

VNG/BVH (politie) en eigen registratie gemeente

576

180

Het aantal (poging) inbraken is ook in 2016 verder gedaald en is t.o.v. de nulmeting (cijfer 2012) met ruim 75% gedaald!

Percentage pogingen

38

28

37

VNG/BVH cijfers en eigen registratie gemeente

x

40

Het percentage in 2016 is weer terug op het niveau 2015 en benadert de norm.

Aantal aangiften inbraak schuur

28

70

39

VNG/BVH (Politie)

47

35

Forse daling in 2016 na een zeer forse stijging in 2015. Nadert de norm.

Aantal aangiften overvallen

1

10

4

VNG/BVH

4

4

Na een zeer forse stijging in 2015 zien we in 2016 een forse daling tot norm.

Aantal aangiften straatroof

6

15

11

VNG/BVH (Politie)

9

8

Na een zeer forse stijging in 2015 zien we een daling in 2016. Nog wel boven norm.

% bewoners dat afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van woninginbraak

4

x

x

Veiligheidsmonitor

4

3

In 2015 is er geen veiligheidsmonitor afgenomen. De resultaten van uitgevoerde veiligheidsmonitor najaar 2016 worden in maart 2017 verwacht.

2

Aanpak overlastgevende jongeren

Aantal hinderlijke jeugdgroepen

1

1

1

Shortlist methodiek (Beke)

2

2

Aantal overlastgevende jeugdgroepen

0

1

0

Shortlist methodiek (Beke)

1

0

Aantal criminele groepen

1

0

0

shortlist methodiek (Beke)

1

0

De criminele (jeugd) groep is fors afgeschaald en wordt inmiddels binnen de Beke methodiek niet meer als criminele jeugd groep aangemerkt (ook m.b.t. de leeftijd)

Aantal risicojongeren JOR (12-23)

98

88

90

veiligheidshuis

x

x

Aantal leden criminele groep

29

20

18

Veiligheidshuis

47

25

Aantal jeugdige veelplegers (wrap around aanpak)

4

4

9

veiligheidshuis

2

5

Op deze groep komt steeds meer zicht (en daardoor meer aanpak wrap around)

% respondenten dat aangeeft dat overlast jeugdgroepen veel voorkomt

9

x

x

Veiligheidsmonitor

9

<9

In 2015 geen VM uitgevoerd. De cijfers uitgevoerde VM najaar 2016 komen medio maart beschikbaar.

3

Overlast en geweld op straat

Meldingen overlast jeugd

450

559

478

VNG/BVH (Politie)

394

380

De laatste jaren zagen we een forse toename. Dit komt mede door de extra aandacht die vanuit politie en partners voor dit onderwerp is. In 2016 zien we een daling van het aantal meldingen.

Meldingen overlast drugs en alcohol

44

40

74

VNG/BVH (Politie)

54

<45

In 2016 zien we een forse toename. Dit heeft ook een relatie met de toename van het aantal meldingen overlast verwarde personen.

Meldingen baldadigheid

56

50

31

VNG/BVH (Politie)

39

<30

In 2016 zien we een daling tot norm.

Aangiften mishandeling

195

165

201

VNG-BVH cijfers (politie)

200

180

De trendmatige daling van de afgelopen jaren heeft zich in 2016 niet voortgezet en ligt boven de gestelde norm.

Aangiften vernieling

236

242

210

VNG/BVH (politie)

246

320

Daling in 2016 en onder de norm.

Overlast verward persoon

197

313

339

VNG/BVH (Politie)

132

200

We zien een trendmatige forse toename van het aantal meldingen overlast verwarde personen. Dit betreft een (beperkt) aantal bekende personen. M.b.t. deze personen wordt een wrap around aanpak toegepast, samen met de partners. De toename past in het landelijk beeld.

Meldingen geluidshinder Horeca

20

22

11

VNG/BVH (Politie)

40

35

We zien in 2016 een fors gedaald aantal meldingen.

4

Polarisatie en radicalisering

Aantal meldingen polarisering

3

4

8

veiligheidshuis/gemeente

x

<2

We zien een stijging in het aantal meldingen. Dit komt mede door de toegenomen aandacht hiervoor en het opleiden van eerste lijns werkers in het herkennen van signalen. Iedere casus wordt multidisciplinair besproken in het signaleringsoverleg veiligheidshuis Nijmegen.

Aantal (teruggekeerde) Syriëgangers

0

0

0

veiligheidshuis/gemeente

0

0

Aantal opgeleide eerste lijnswerkers

0

48

29

Gemeente

0

x

5

Klimaatbeleid, duurzaamheid en afval

Aantal aansluitingen met zonne-energie kleinverbruik

380

515

825

Energie in beeld

20

de cijfers voor 2016 zijn nog een prognose.

Aantal opgewekte kwh met zonnepanelen

1.000.000

1.350.000

2.4200.000

energie in beeld

20.000

De cijfers voor 2016 zijn nog een prognose

Afval scheidingspercentage Tiel

67,6

68,3

70,2

Avri

51

65

Afval kg restafval per inwoner

145

144

128

Avri

235

n.v.t.

Nulmeting is gebaseerd op gegevens 2013 (voor invoering Goed Scheiden Loont).