Kwijtscheldingsbeleid

Kwijtscheldingsbeleid

De mogelijkheid om kwijtschelding van lokale heffingen te verlenen is geregeld in artikel 255 van de Gemeentewet. Hoofdregel is dat gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de rijksoverheid volgen zoals geregeld in de Uitvoeringsregeling.
Een uitzondering is dat het gemeenten is toegestaan om bij de berekening van de kwijtschelding uit te gaan van 100% van de bijstandsnorm. Het Rijk hanteert 90%.
Gemeente Tiel hanteert al jaren een zo ruim mogelijk kwijtscheldingsbeleid, voor zover dat binnen de rijksregelgeving mogelijk is. Dit houdt onder andere in dat de kosten van bestaan op 100% van de bijstandsuitkering worden vastgesteld en dat er geen tijdslimiet wordt gehanteerd om een verzoek in te dienen.

In de gemeente Tiel wordt kwijtschelding verleend voor de onroerende-zaakbelastingen en de rioolheffing.
Echter, sinds de afschaffing van het gebruikersdeel van de ozb wordt feitelijk alleen nog kwijtschelding verleend voor de rioolheffing.
De behandeling van kwijtscheldingsverzoeken vindt plaats door BSR.

Hieronder volgt een overzicht van de verleende kwijtscheldingen (rioolheffing) over de jaren 2011 tot en met 2016.

jaar

aantal verleende kwijtscheldingen

bedrag

2011

1.108

€ 166.863

2012

1.143

€ 181.652

2013

1.173

€ 204.365

2014

1.305

€ 207.668

2015

1.346

€ 226.144

2016

1.487

€ 276.346