Betalingsverkeer

Betalingsverkeer

Schatkistbeleggen

Op 15 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor hun publieke taak.

Kortweg houdt dit in dat gemeenten liquiditeitsoverschotten niet meer bij een bank of andere instelling mogen wegzetten, maar dit moeten aanhouden bij het Ministerie van Financiën. Het onderbrengen van (tijdelijke) liquiditeitsoverschotten bij de schatkist genereert op dit moment nauwelijks tot geen rente. Per balansdatum staat er een bedrag van € 14,1 miljoen bij het Rijk. Dit heeft er mee te maken dat ultimo december nog een kasgeldlening is opgenomen van € 25 miljoen voor een periode van 3 maanden. Een deel van deze lening is tijdelijk in de schatkist ondergebracht.