Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Wat willen we bereiken?

De organisatieontwikkeling "Expeditie Tiel" is erop gericht de organisatie steeds beter te laten functioneren in dit dynamische krachtenveld.

Wat hebben we gedaan?

In 2016 zijn veel stappen gezet. Er is dit jaar een organisatie ontwikkelfonds gecreëerd waardoor er financieel ruimte is gekomen om knelpunten op te lossen en een impuls te geven aan de ontwikkeling tot 2018. De eerste actiepunten zijn inmiddels in uitvoering. Denk aan de aanpakken voor ziekteverzuim, stuurinformatie en leertrajecten individueel en teams. Verder heeft er een medewerker tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, welke een reeks aan waardevolle aanbevelingen heeft opgeleverd. De betrokkenheid bij het eigen werk is hoog, de betrokkenheid bij de organisatiedoelen kan beter. Om alle ontwikkelingen goed te stroomlijnen, is het bestaande organisatieplan aangepast. Medio 2016 ligt er nu een nieuw organisatieplan 2016-2017 met een samenhangende aanpak over dat wat speelt. Daarin heeft ook een herformulering plaatsgevonden van onze doelstellingen:

Wat voor organisatie willen we zijn?
1.
We zijn er voor iedereen in Tiel
2. We werken op een manier die past bij landelijk en lokale keuzes: uitbesteden, samenwerken of zelf (laten) doen
3. We zijn een organisatie waar medewerkers graag werken en hun kwaliteit in zetten

Hoe willen we dat bereiken?

  • Zelfregelend
  • Resultaatgericht
  • Klantfeedback
  • Leren

In 2016 heeft ook de teamstructuur zich doorontwikkeld. 4 grote teams zijn opgesplitst naar 7 kleinere teams. 2 teams zijn gaan werken als zelfregelend team, dat wil zeggen zonder teammanager maar met teamcoach. Ook de geplande roulatie in de aansturing van de teams door de teammanagers (na 3 jaar) heeft vorm gekregen.
Door het traject 'Flexibel werken' is de stadhuis-campus volledig vernieuwd en ingericht met moderne werkplekken. Alle gemeentelijke teams zitten voor het eerst sinds jaren weer samen onder een dak (geen Beursplein meer). Tevens is er een gemeenschappelijke publieke zone gerealiseerd met UWV en WerkZaak Rivierenland.
In 2016 zijn de eerste pilots rondom klantfeedback gestart en er hebben verschillende spiegelgroepen plaatsgevonden (inwoners). De eerste opbrengsten in het kader van 'basis op orde' worden zichtbaar (laptop, tablet, telefoon, LIAS, mijn P&O, berichtenverkeer sociaal domein).

Tot slot heeft het met elkaar in gesprek zijn, ons ook dit jaar weer veel waarde gegeven. Zowel in de communicatie rondom de uitslag van het MTO en het aangepaste organisatieplan, als ook in teamsessies en het expeditiecafe. 2016 is daarmee een jaar geworden waarin het "piept en kraakt" is omgebogen naar voorwaartse beweging met ruimte voor eigen tempo.