Verrekeningen met de reserves

Verrekeningen met de reserves

In onderstaande tabel zijn de reserves genoemd met betrekking tot de bedrijfsvoering, inclusief de stortingen en onttrekkingen in 2016.

Naam reserve

stand per 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Automatisering

1.485.792

712.878

703.960

1.494.710

Kapitaallasten vervangingsplan I&A

45.050

45.050

Kapitaallasten MOP stadhuiscomplex

351.637

16.703

52.606

34.549

386.397

Onderhoud Ambtmanhuis/stadhuis

0

322.086

322.086

Gebouwen gemeentelijke organisatie

970.635

38.825

417.365

133.750

1.293.075

Kapitaallasten MMP Diensten en Middelen

241.269

11.460

114.753

17.016

350.466

Kapitaallasten gemeentewerf

357.913

17.001

63.145

311.769

Organisatie-ontwikkeling

0

813.000

128.195

684.805