Algemeen

Eigen kracht, participatie, zelfredzaamheid: Samen kan er meer
Krachtige burgers die participeren in de samenleving
Integrale aanpak in het sociaal domein

Versterking van onze inwoners is een belangrijk punt. We willen dat burgers meer de regie gaan nemen over hun eigen leven. Ons gemeentelijk uitgangspunt is dat inwoners het zo veel mogelijk zelf moeten doen, maar het niet alleen hoeven te doen. De gemeente is er om toe te zien dat iedereen zo veel mogelijk wordt gestimuleerd om de regie over zijn of haar leven op te pakken, maar dat er niemand door de mazen heen glipt. De gemeente biedt op haar terrein zo goed mogelijke en passende zorg, hulp en ondersteuning. Wij zien als gemeente toe op de geleverde kwaliteit van zorg en welzijn.

We hebben vier maatschappelijke effecten geformuleerd om de verschillende beleidsterreinen in het sociaal domein meer integraal te benaderen en het beleid en de uitvoering meer te integreren.
Deze vier maatschappelijke effecten zijn:

  • Langer zelfstandig (thuis) wonen
  • Veilig en positief opgroeien en leven
  • Sluitende en passende ketens van zorg
  • Werken als beste medicijn