Doelen

Indicatoren

Realisatie

2014

2015

2016

Bron

Nulmeting

Norm

5

Verhogen van het aantal passende arbeidsplaatsen

Aantal banen in Tiel

23010

22920

22670

PWE 2016

23390

24030

Aantal openstaande vacatures in Rivierenland

698

1005

1559

UWV cijfers

426

toename

Aantal nieuwe vacatures in Rivierenland

762

1735

3348

UWV cijfers

171

toename

6

De arbeidsparticipatie verhogen; verminderen van de werkloosheid

Aantal WWB (participatiewet) Tiel

1167

1254

1270

gemeente Tiel/Werkzaak

962

1080

De indicatoren voor 2013, 2014 en de nulmeting en norm zijn indicatoren die zijn bepaald onder het kader van de Wet Werk en Bijstand. Vanaf 2015 gaat het om Participatiewet uitgevoerd door Werkzaak. De Participatiewet omvat meer dan de Wwb.

Meldingen voor WWB

766

Werkzaak

Op dit moment (nog) geen indicator beschikbaar.

Instroom WWB

471

348

391

Gemeente Tiel/Werkzaak

357

330

Uitstroom WWB

374

289

375

gemeente Tiel/Werkzaak

277

300

Aantal reïntegratietrajecten trede 6 (bemiddelen en plaatsen)

Aantal reïntegratietrajecten trede 5 (werken met ondersteuning)

Aantal reïntegratietrajecten trede 4 (werken met uitkering)

Aantal reïntegratietrajecten trede 3 (reïntegratie en scholing)

Aantal reïntegratietrajecten trede 2 (activering en participatie)

Aantal reïntegratietrajecten trede 1 (zorg)

Aantal reïntegratietrajecten trede 0 (intake en diagnose)

Deze indicatoren zijn vanuit de tijd dat Tiel zelf de Participatiewet uitvoerde. Deze kunnen nu niet meer worden geleverd. Thans zijn gemeenten aangewezen op de Bestuursrapportage van Werkzaak en de BI-tool van Werkzaak welke in ontwikkeling is. In 2017 kan worden bezien hoe hieruit indicatoren zijn in te vullen.