Doelen

Indicatoren

Realisatie

2014

2015

2016

Bron

Nulmeting

Norm

1

Sport

% Tielenaren dat voldoet aan NNGB

----*

53%

----*

Gelderse Sportmonitor 2015

NNGB staat voor Nederlandse Norm Gezond Bewegen: minimaal 5 x per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging

% Tielenaren dat voldoet aan Fitnorm

----*

44%

----*

Gelderse Sportmonitor 2015

Fitnorm: minimaal 3 x per week tenminste 20 minuten intensieve lichaamsbeweging

% Tielenaren dat voldoet aan Combinorm

----*

68%

----*

Gelderse Sportmonitor 2015

Combinorm: men voldoet aan NNGB en/of Fitnorm

Lid van een sportvereniging

----*

51%

----*

Gelderse Sportmonitor 2015

* De Gelderse Sport Monitor wordt elke 2 jaar gehouden.

2

Cultuur

Aantal professionele voorstellingen Agnietenhof

157

189

202

Agnietenhof

155

Bezoekers professionele voorstellingen Agnietenhof

47.033

50.837

61.219

Agnietenhof

55.000

Aantal filmvertoningen Agnietenhof

78

114

109

Agnietenhof

70

norm: Convenant Agnietenhof 2013 t/m 2016

Bezoekers filmtheater Agnietenhof

5.823

8.814

8.528

Agnietenhof

Bezoekers amateurvoorstellingen Agnietenhof

5.115

5.815

5.878

Agnietenhof

Bezoekers overige activiteiten Agnietenhof

3.360

6.855

6.239

Agnietenhof

Aantal bezoekers Flipje- en streekmuseum

11.118

11.402

11.000

Flipje en Streekmuseum

Aantal leerlingen i.h.k.v. erfgoededucatie

1.165

526

984

Flipje en Streekmuseum

Aantal wisseltentoonstellingen museum

2

2

3

Flipje en Streekmuseum

Leden bibliotheek vestiging Tiel

9.929

9.139

9.370

Bibliotheek Rivierenland

Bezoekers bibliotheek vestiging Tiel

129.839

132.489

131.929

Bibliotheek Rivierenland

Aantal openingsuren bibliotheek

60

61

61

Aantal exposities Het Klooster (incl. flitsexposities Werkplek)

10

10

10

Het Klooster

Raming bezoekersaantal Het Klooster

1200

1200

1300

Klooster

Aantal verleende subsidies producties/voorstellingen amateurkunst

8

6

6

Team Regie op Samenleving