Doelen

Indicatoren

Realisatie

2014

2015

2016

Bron

Nulmeting

Norm

1

Lokale en regionale auto-onsluiting

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Grote Brugse Grintweg (Amsterdam-Rijnkanaal)

10.500

10.900

11.000

telling 2015

9.200

16.400

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) N835 (A15 - Laan van Westroijen)

21.900

21.900

21.900

telling 2015

22.000

39.000

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) N834 (Schaarsdijkweg - komgrens)

19.000

19.500

19.500

telling 2015

19.400

22.500

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Lingeweg (Inundatiekanaal)

3.000

3.000

3.000

telling 2013

3.200

2.200

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Lokstraat (Esdoornstraat - Westroijensestraat)

14.300

13.400

13.400

telling 2015

17.000

17.000

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Nieuwe Tielseweg (Waardenburglaan - Teisterbantlaan)

15.900

15.500

15.500

telling 2015

16.900

16.000

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Schaarsdijkweg (Dr. J.M. den Uyllaan - Lingeweg)

10.300

10.300

10.700

telling 2016

10.900

17.200

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Rivierenlandlaan (Burg. Meslaan - Wilhelmina Druckerstrat)

10.400

10.500

10.500

telling 2015

10.800

15.300

Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) Laan van Westroijen (Predikbroedersweg - Gasthuislingelaan)

10.800

10.900

10.900

telling 2015

10.300

15.900

2

Regionale OV-ontsluiting

Aantal reizigers per etmaal (werkdag) Tiel Centraal (richting Utrecht)

3.592

3.445

3.500

NS

4.200

5.900

Aantal reizigers per etmaal (werkdag) Tiel Centraal (richting Arnhem)

1.210

1.226

1.200

Arriva

onbekend

onbekend

Aantal reizigers per etmaal (werkdag) Tiel Passewaaij

1.403

1.434

1.400

NS

950

1650

2016: inschatting. Informatie volgt medio 2017

3

Reguleren van parkeren (in de binnenstad)

(nieuw)

4

Rol van de fiets

Bezettingsgraad fietsparkeervoorziening (Oude Haven) absoluut

15.425

14.203

12.397

Registratie

n.v.t.

23.162

Bezettingsgraad fietsparkeervoorziening (Oude Haven) in procenten

67

61

54

Registratie

n.v.t.

100

Onderhoud fietsvoorzieningen (fietspaden en fietsstroken) onvoldoende in m2

6.444

3.616

1.879

Registratie / CROW

n.v.t.

174.919

Onderhoud fietsvoorzieningen (fietspaden en fietsstroken) onvoldoende in procenten

3,7

2,1

1,1

Registratie / CROW

n.v.t.

100

Norm: streefwaarden en/of beleidsdoelstellingenn.v.t.: Geen nulmeting maar relatie tot de volledige capaciteit of areaal. Een goed beeld van de diverse ontwikkelingen kan verkregen worden door de voorgaande jaren met elkaar te vergelijken