Doelen

Indicatoren

Realisatie

2014

2015

2016

Bron

Nulmeting

Norm

1

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting vormgeven

Realisatie

2014

2015

2016

Bron

Nulmeting

Norm

1

Aantrekkelijk wonen en leven stimuleren door ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting verder vorm te geven

Aantal nieuwe huurwoningen tot toeslaggrens

30

2

21

BAG

nvt

Aantal nieuwe huurwoningen boven de toeslaggrens

0

0

15

BAG

nvt

Aantal nieuwe koopwoningen met aankoopprijs tot € 170.000

0

2

0

BAG

nvt

Aantal nieuwe koopwoningen met aankoopprijs tussen € 170.000 en € 200.000

10

7

38

BAG

nvt

Aantal nieuwe koopwoningen met aankoopprijs tussen € 200.000 en € 250.000

4

0

8

BAG

nvt

Aantal nieuwe koopwoningen met aankoopprijs boven € 250.000

1

7

24

BAG

nvt

Totaal aantal nieuwe woningen

45

18

106*

BAG

nvt

165

* Dit cijfer is gebaseerd op de BAG, omdat in 2015 niet alle nieuwbouw was verwerkt zijn 55 van de in 2016 geregistreerde woningen reeds in 2015 opgeleverd. Feitelijk zijn er in 2016 daarmee 51 woningen opgeleverd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een rapport dat inzage moet geven waarom de nieuwbouw in Tiel achter blijft ten opzichte van de woningbehoefte.

2

Voldoende en passende werkgelegenheid behorende bij de regiofunctie van Tiel

Aantal banen overige dienstverlening

7.830

7.470

7.350

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

7.520

Relatief vergelijkbaar met regionale / provinciale cijfers uit PWE**

Aantal banen handel

4.910

4.930

5.020

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

4.920

Relatief vergelijkbaar met regionale / provinciale cijfers uit de PWE**

Aantal banen delfstoffen, industrie/nutsbedrijven

2.680

3.010

2.970

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

3.000

Relatief vergelijkbaar met regionale / provinciale cijfers uit de PWE**

Aantal banen financiële en zakelijke dienstverlening

3.130

3.190

3.190

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

3.430

Relatief vergelijkbaar met regionale / provinciale cijfers uit de PWE**

Aantal banen vervoer

2.130

2.460

2.300

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

2.270

Relatief vergelijkbaar met regionale / provinciale cijfers uit de PWE**

Aantal bedrijven in Tiel

3.170

3.210

3.300

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

3.030

Relatief vergelijkbaar met regionale / provinciale cijfers uit de PWE**

**Eventuele toe- of afname van de werkgelegenheid en het aantal (detailhandels) bedrijven wordt mede verklaard door (macro-) economische ontwikkelingen zoals economische groei, automatisering of outsourcing van productie activiteiten naar het buitenland.

Aantal bedrijven in Regio Rivierenland

22.130*

22.660*

23.330*

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

Relatief vergelijkbaar met regionale / provinciale cijfers uit de PWE**

* De gemeenten Druten is vanaf dit jaar meegeteld bij de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, dit is in de PWE met terugwerkende kracht doorgevoerd.** Eventuele toe- of afname van de werkgelegenheid en het aantal (detailhandels) bedrijven wordt mede verklaard door (macro-) economische ontwikkelingen zoals economische groei, automatisering of outsourcing van productie activiteiten naar het buitenland.

Aantal bedrijven in Gelderland

166.370

170.100

175.760

Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE)

151.142

Relatief vergelijkbaar met regionale / provinciale cijfers uit de PWE**

Aantal verkooppunten detailhandelsbedrijven heel Tiel excl. leegstand

279

264

253

Locatus

301

Relatief vergelijkbaar per branche met vergelijkbare steden (Locatus) **

Aantal m2 WVO detailhandelsbedrijven heel Tiel excl. leegstand

85.822

83.362

82.094

Locatus

85.807

Relatief vergelijkbaar per branche met vergelijkbare steden (Locatus) **

Aantal verkooppunten detailhandelsbedrijven heel Tiel incl. leegstand

329

327

309

Locatus

348

Relatief vergelijkbaar per branche met vergelijkbare steden (Locatus) **

Aantal m2 WVO detailhandelsbedrijven heel Tiel incl. leegstand

92.230

93.009

90.570

Locatus

94.260

Relatief vergelijkbaar per branche met vergelijkbare steden (Locatus) **

Aantal verkooppunten detailhandelsbedrijven binnenstad Tiel excl. leegstand

158

151

144

Locatus

175

Relatief vergelijkbaar per branche met vergelijkbare steden (Locatus) **

Aantal m2 WVO detailhandelsbedrijven binnenstad Tiel excl. leegstand

28.955

29.683

28.213

Locatus

28.900

Relatief vergelijkbaar per branche met vergelijkbare steden (Locatus) **

Aantal verkooppunten detailhandelsbedrijven binnenstad Tiel incl. leegstand

193

190

189

Locatus

209

Relatief vergelijkbaar per branche met vergelijkbare steden (Locatus) **

**Eventuele toe- of afname van de werkgelegenheid en het aantal (detailhandels) bedrijven wordt mede verklaard door (macro-) economische ontwikkelingen zoals economische groei, automatisering of outsourcing van productie activiteiten naar het buitenland.

Aantal m2 WVO detailhandelsbedrijven binnenstad Tiel incl. leegstand

35.301

35.213

34.961

Locatus

34.771

Relatief vergelijkbaar per branche met vergelijkbare steden (Locatus) **

Aantal passanten binnenstad zaterdag

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Koopstroomonderzoek 2011

20.230

Aantal passanten binnenstad donderdag

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Koopstromenonderzoek 2011

8.400

Aantal passanten binnenstad koopavond

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Koopstromenonderzoek 2011

5.650

Aantal passanten binnenstad totaal

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Koopstromenonderzoek 2011

34.280

Algemeen oordeel over binnenstad (cijfer)

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Koopstromenonderzoek 2011

6,9

% lokale koopkrachtbinding dagelijks

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Koopstromenonderzoek 2011

98

% lokale koopkrachtbinding niet-dagelijks

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Koopstromenonderzoek 2011

82

% regionale koopkrachtbinding dagelijks

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Koopstromenonderzoek 2011

12

% regionale koopkrachtbinding niet-dagelijks

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Geen actuelere en vergelijkbare informatie.

Koopstromenonderzoek 2011

20

Het koopstroomonderzoek wordt, bij beschikbaarheid van financiële middelen, één keer in de 5 jaar uitgevoerd. In 2017 wordt een koopstromenonderzoek uitgevoerd.

4

Versterken van recreatie / toerisme in Tiel

Opbrengst toeristenbelasting

€ 51.617

€ 46.891

€ 60.822

Aantal overnachtingen

40.425

46.570

62.100

Aantal overnachtingen 2016 op basis van de voorlopige aangiftes, de definitieve aangiftes volgen in de loop van het 1e halfjaar 2017.