Doelen

Indicatoren

Realisatie

2014

2015

2016

Bron

Nulmeting

Norm

1

Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van de wegen, fiets- en wandelpaden conform het basisniveau van de CROW

% van de oppervlakte dat voldoet aan het basisniveau van de CROW

79

93

97

Weginspectie 2016

% (helemaal) NIET eens met: "In de buurt is het buiten goed verlicht"

x

x

x

Integrale Veiligheidsmonitor

12%

10%

De Veiligheidsmonitor is in 2013 en in 2016 afgenomen. Het resultaat uit 2016 is nog niet bekend.

2

Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van het groen en begraafplaatsen

% (helemaal) NIET eens met: "In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden"

-

-

-

Veiligheidsmonitor

28%

25%

De Veiligheidsmonitor is in 2013 en in 2016 afgenomen. Het resultaat uit 2016 is nog niet bekend.

Aantal meldingen groen

598

639

579

Bel en Herstellijn

561

500

3

Het stimuleren van een schone stad

% EENS met: "Rommel op straat komt (vaak) voor"

-

-

-

Veiligheidsmonitor

24%

20%

% EENS met: "Hondenpoep komt (vaak) voor"

-

-

-

Veiligheidsmonitor

35%

30%

De Veiligheidsmonitor is in 2013 en in 2016 afgenomen. Het resultaat uit 2016 is nog niet bekend.

Aantal meldingen reiniging

929

1153

1208

Bel en Herstellijn

582

550

Aantal meldingen straatmeubilair

260

383

419

Bel en Herstellijn

284

275

Aantal meldingen graffiti neutraal

30

21

14

Bel en Herstellijn

554

25

Aantal meldingen hondenpoep op straat

33

37

34

Bel- en Herstellijn

61

60

Vanaf 2015 worden er ook meldingen rechtstreeks bij de Avri gemeld.

4

Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van het rioleringsstelsel en oppervlaktewater

Aantal meldingen riolering

251

352

303

bel- en herstel meldingen

275

250

nulmeting is van 2010