Doelen

Indicatoren

Realisatie

2014

2015

2016

Bron

Nulmeting

Norm

1

Het versterken van de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties

Aantal stadsgesprekken door de raad

Aantal bedrijfsbezoeken door het college

2

2

1*

EZ

4 tot 6

* Naast bedrijfsbezoeken door het voltallige college zijn er ook bedrijfsbezoeken door collegeleden afzonderlijk eventueel gekoppeld aan netwerkbijeenkomsten.

Aantal georganiseerde wijkschouwen

10

14

10

Gemeente Tiel

15

15

Vanaf 2015 zijn wijkregisseurs actief in de wijken. In overleg met de wijk worden niet overal meer wijkschouwen gehouden. Er is veel contact tussen de wijkregisseur en de wijkvertegenwoordiging (vaak wekelijks).

Saldo wijkbudget per 1-1 Kapel-Avezaath

29873

13782

11582

gemeente Tiel

Saldo wijkbudget per 1-1 Passewaaij

19852

29477

31120

gemeente Tiel

Saldo wijkbudget per 1-1 Centrum

11321

10654

22444

Gemeente Tiel

Saldo wijkbudget per 1-1 Noord

24691

26593

25898

Gemeente Tiel

Saldo wijkbudget per 1-1 Oost

30000

25848

27869

Gemeente Tiel

Saldo wijkbudget per 1-1 West

30000

30000

36243

Gemeente Tiel

Saldo wijkbudget per 1-1 Wadenoijen

30000

28287

32561

Gemeente Tiel

Saldo wijkbudget per 1-1 Zennewijnen

30000

28470

22106

Gemeente Tiel

2

Optimale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen

Tiel voldoet aan de audits/zelfevaluatie voor basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

Tiel voldoet aan de audits/zelfevaluatie voor website DigiD

ja

ja

-

Logius

2016/2017 wordt afgerond op 1 mei 2017

Tiel voldoet aan de audits/zelfevaluatie voor BRP

niet voldaan

voldaan

voldaan

Team Publiekszaken

nvt

voldaan

Tiel voldoet aan de audits/zelfevaluatie voor waardepapieren

voldaan

voldaan

voldaan

Team Publiekszaken

nvt

voldaan

Aantal klachten dat aan de externe klachten-commissie wordt voorgelegd

0

6

1

Jaarverslag bezwaren- en klachtencommissie

Aantal klachten dat door de externe klachten-commissie gegrond is verklaard

0

3

0

Jaarverslag bezwaren- en klachtencommissie

Aantal gemaakte afspraken digitaal

1309

8912

-

Website

Aantal digitaal ingevulde formulieren

903

1384

-

Website

Aantal digitale transacties

330

586

-

Website

Aantal dagen per jaar dat het netwerk eruit ligt door hackersaanval/veiligheidslek: ICT

0

0

0

afdeling ICT

0

Aantal dagen per jaar dat het netwerk eruit ligt door hackersaanval/veiligheidslek: website

0

0

0

Webteam

0

4

Het versterken van de identiteit en het imago van Tiel

Aantal bezoekers van de Zaak van de Stad

5000

7500

8571

Tellingen Zaak van de Stad

2016 was voor De Zaak van de Stad een recordjaar wat bezoekersaantallen betreft. Meer dan de helft van deze bezoekers zijn toeristen (ruim 5000). De rest van de bezoekers zijn inwoners of ondernemers uit Tiel. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling om zowel voor eigen inwoners als voor mensen van buiten Tiel een promotionele en informatieve functie te vervullen.