Sluitend vanget voor kwetsbare inwoners

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Kwetsbare inwoners

  • Ontwikkelen aanpak multiprobleem huishoudens

Begin 2015 is de gemeente Tiel gestart met een Pilot Regieteam Multiprobleem Huishoudens.
Het centrale doel van dit project is: “een geïntegreerde, integrale en strategische aanpak op alle leefgebieden te ontwikkelen die leidt tot kwalitatief goede zorg en hulpverlening voor inwoners van Tiel met complexe multiproblematiek”.

Dit centrale doel kent meerdere subdoelen:
1. Het voorkomen van verergering van situaties en overlast (Preventie)
2. Het beperken van inzet van (onnodige) dure zorg (Preventie)
3. Het beperken van een groot aantal (onnodige) zorg overleggen (Integraliteit)

Voorjaar 2017 wordt de pilot geëvalueerd en wordt gekeken of deze aanpak geïmplementeerd wordt als werkwijze binnen de gemeente Tiel als het gaat om Multiprobleem huishoudens c.q. kwetsbare inwoners van de gemeente Tiel.