Sport

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Sport en spelen

 • De wielerverenigingen en de gemeente samen zijn gestart met de realisatie van het wielerpark. De realisatie is in volle gang en loopt op schema.
 • Als doorkomst stad deelgenomen aan het wielerevenement Giro d'Italia in Gelderland.
 • Onderzoek duurzaam zwembad Tiel met als uitkomst 5 scenario's. Deze worden ter besluitvorming in 2017 voorgelegd.
 • Regionaal is het convenant Sport vastgesteld.
 • Het contract met Sportplaza voor de binnensportaccommodaties is verlengd tot 1 juli 2019. De bezuinigingsopgave van € 50.000 is behaald.
 • In februari 2016 is een kick-off bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van buitensportverenigingen. Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van de verenigingen niet bereid is om op korte termijn onderhoudstaken op zich te nemen.
  • De gerenoveerde Betuwehal is opgeleverd.
  • Het hockeyveld van de Kromhouters is in coproductie met de vereniging en gemeente gerenoveerd en opgeleverd.
  • Er is gestart met de oriëntatie van de renovatie van de atletiekbaan samen met de vereniging Astylos.
  • De notitie ‘overdracht beheer speelplekken in combinatie met participatie’ is vastgesteld. Eind 2016 is er een projectgroep gevormd om hier verder invulling aan te geven.
  • De 12+ speelplekken in Tiel zijn geëvalueerd.