Evenementen

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Evenementen

  • Er is uitvoering gegeven aan de evenementennota van Tiel. In 2016 zijn er 123 evenementen georganiseerd in onze gemeente.
  • Er zijn subsidies verleend aan evenementen conform de deelverordening evenementensubsidies. Ook zijn er sponsorbedragen verstrekt conform de sponsorregels. In totaal zijn er 15 evenementen gesubsidieerd en 7 evenementen gesponsord.
  • De evaluatie van het evenementenbeleid heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2016. De uitkomst hiervan is begin 2017 vastgesteld en tevens ter bespreking aan de commissie Samenleving aangeboden.