Reguleren van parkeren (in de binnenstad)

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Parkeervoorziening binnenstad

 • Monitoren parkeren 3een 4e schil.
 • Eind 2016 is in de 4e schil vergunningparkeren ingevoerd, naar aanleiding van de monitoring van de 3e schil.
 • Invoeren dubbelgebruik parkeervergunninghoudersplaatsen.
 • Waar mogelijk wordt dubbelgebruik van parkeervergunninghoudersplaatsen door bewoners en werknemers ingevoerd.
 • Verder met de aanleg en ingebruikname parkeergarage Westluidense Poort.
 • De aanleg van de garage is nagenoeg afgerond. De garage zal in de loop van 2017 worden geopend.
 • Gekoppeld aan de opening van de parkeergarage is de besluitvorming voor de invoering van de aangepaste betaald parkeeruren van 18 naar 22 uur voorbereid.
 • Verder met voorbereidingen voor de aanpassing van de parkeervoorzieningen in de Burense Poort en omgeving, (eerst op proef).
 • Met eigenaren zijn voorlopige afspraken gemaakt over de aaneenschakeling en het gezamenlijk gebruik van de parkeervoorzieningen in de Burense Poort.
 • Parkeervoorziening Poort van Santwyck.
 • In november is de Poort van Santwyck in gebruik genomen. Het gebruik blijven we monitoren.
 • Uitbreiding vergunningparkeren Twaalf Apostelen.
 • Op de Twaalf Apostelen is ter hoogte van De Branderij een parkeerterrein aangelegd als uitbreiding in het vergunninggebied.
 • Aanleg tijdelijke parkeerterrein Kranshof.
 • Naar aanleiding van de wijkschouw is overleg gestart met Heijmans (project Kranshof) over de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein naast de Melvin van Carnbeestraat.
 • Aanpassen van de parkeerautomaten naar klantvriendelijke betaling (onder andere achteraf betalen) op de parkeerterreinen wordt uitgevoerd.
 • Naar aanleiding van de ervaringen met het kentekenparkeren op de Oude Haven is de invoering hiervan op de andere parkeerterreinen verder voorbereid.
 • De parkeerautomaten voor vooraf betalen (ticketautomaten) zijn aangepast voor betaling met de Flippas.
 • Starten met de gefaseerde realisatie van de harde parkeeropgave voor de parkeerbalans van de binnenstad en de herinrichting van de Waalkade.
 • Op 20 april 2016 heeft de Raad het transitieplan voor de herinrichting van de Waalkade vastgesteld. De voorbereiding voor uitvoering van fase 1 is gestart, te beginnen met de aanleg van (vluchttrappen) langs de Havendijk in 2017 en de vernieuwing van de kademuur.