Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van de wegen

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten conform begroting

Onderhoud van wegen

  • Uitvoeren van de integrale projecten genoemd in paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.
  • Derde uitvoeringsjaar van Wegenbeheerplan 2014-2023. Dat betekent dat na 2016 97% van het areaal voldoet aan de richtlijn Basis van het CROW. Het achterstallig onderhoud is aanbesteed of in voorbereiding voor uitvoering in de vorm van de integrale projecten voor 2017 en 2018. In 2016 heeft de nadruk gelegen op industrieterrein Kellen.

Brug over de Doode Linge
De brug in de Rivierenlandlaan over de Doode Linge is versterkt. Tevens is de hobbel in de weg weggenomen. De betrouwbaarheid en de levensduur van de brug kloppen nu met de verwachting uit het beheerplan civiele kunstwerken.

Beheerplan bijzondere objecten
De gemeente en de Avri maakten samen een beheerplan voor de bijzondere objecten. De Avri beheert de fonteinen, put/stroomkasten, trappen, vlonder en steigers en schotbalken nu op een adequate manier.

Onderhoud en verantwoording Avri
De rapportage en terugkoppeling van het wegbeheer komt overeen met het beeld in het kopje Onderhoud en verantwoording Avri bij openbaar groen en begraafplaatsen.