Optimale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Optimale dienstverlening

  • De gemeente Tiel wil de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen verbeteren. Hiervoor zijn servicenormen opgesteld die duidelijk aangeven wat klanten mogen verwachten. Deze normen worden nu getoetst op uitvoerbaarheid. Vervolgens gaan we deze normen communiceren met inwoners en organisaties (2017).
  • Klantfeedback is één van organisatiewaarden en is vooral ook leerzaam voor de inrichting van onze dienstverlening. Verschillende teams experimenteren met het ophalen van klantfeedback. De teams Ontvangst en Publiekszaken haalden per mail klantfeedback op. De eerste resultaten laten zien dat onze klanten relatief tevreden zijn over de dienstverlening van de teams in de publieke zone.

  • Wij zijn geslaagd voor de ICT-beveiligingsassessment DigiD audit 2015/2016. De voorbereidingen voor de DigiD audit 2016/2017 zijn in volle gang, deadline is 1 mei 2017.
  • De BGT was in Tiel in januari 2016 gereed. Culemborg en Geldermalsen zijn aangehaakt.