Omgevingsdienst Rivierenland

Het jaar 2016 is voor de Omgevingsdienst grotendeels "Going Concern" verlopen. Er is geen sprake geweest van ontwikkelingen die de bedrijfsvoering ingrijpend hebben beïnvloed of die van invloed kunnen zijn op toekomstige ontwikkelingen. In 2016 is er nog sprake van inputfinanciering, bij onder- of overbesteding vindt er geen rectificatie plaats. Dit pakt voor de gemeente Tiel over 2016 nadelig uit (slechts 85% van de ingebrachte financiering is daadwerkelijk voor Tiel besteed). Dit was in voorgaande jaren ook het geval. Voor de extra taken in het kader van de EED-richtlijn die ODR voor ons gaat doen ontvangen we middelen via de algemene uitkering.