Stichting beheer aandelen logistieke hotspot Rivierenland

De gemeente is met 200 certificaten certificaathouder van de Logistieke Hotspot Rivierenland BV (LHR). Met logistiek als speerpunt binnen de regionale ambities is de LHR een belangrijke samenwerkingspartner. Samen met de provincie Gelderland, ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en de logistieke regio's Arnhem/Nijmegen en de Liemers is een interregionaal samenwerkingsverband ontstaan onder de vlag van Logistics Valley. Binnen de provinciale ruimtelijke ontwikkelingsopgave Gelderse Corridor is gezocht naar mogelijkheden voor een intensievere samenwerking.
Op de nationale vastgoedbeurs Provada heeft Logistics Valley zich samen met de LHR en het bedrijvenpark Medel gepresenteerd. Tevens is de LHR en Medel vertegenwoordigd geweest tijdens een handelsmissie naar Indonesië. Hier zijn contacten gelegd op zowel bestuurlijk (nationaal en provinciaal) als zakelijk niveau (o.a. met grote logistieke dienstverleners en ontwikkelaars in Indonesië). De LHR is samen met andere partners gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van een food consolidatie Centrum (FCC) en food innovatie-centrum (FIC). De LHR heeft op 6 december de werkconferentie ondernemen-onderwijs-arbeidsmarkt georganiseerd om de bedrijvigheid en het vestigingsklimaat aan te trekken en verder te versterken middels een kwalitatief goede arbeidsmarkt met een goede match van ondernemers, onderwijs en talenten.