Belastingsamenwerking Rivierenland

In 2016 zijn (voorbereidende) werkzaamheden uitgevoerd voor het toenemende gebruik van wettelijke basisregistraties. Alle gemeentelijke deelnemers van BSR zijn aangesloten op de landelijke voorziening WOZ. Ook zijn er verbeterslagen gemaakt op het gebied van bereikbaarheid voor belastingplichtigen. Er is gefocust op de kanalen digitaal loket, website en telefonie. Deze kanalen worden effectief en efficiënt ingezet om selfservice te vergroten en contacten zoveel mogelijk in één keer goed af te handelen. De focus van BSR lag in 2016 op de kwaliteit van data en eenduidige processen. Er is prioriteit gegeven aan informatiebeveiliging. Het integriteitsbeleid, inclusief de daarbij behorende ambtseed en geheimhoudingsverklaring, is vastgesteld en vormgeving aan de uitvoering hiervan heeft plaats gevonden.