Versterken van recreatie / toerisme in Tiel

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Recreatie & Toerisme

 • Oprichten / uitbreiden Wandelroutenetwerk
 • Kwaliteitsslag Fietsknooppuntensysteem
 • Marketing en Promotie: provinciale acties

Voor recreatie- en toerisme werkt de gemeente Tiel met het RBT (Regionaal Bureau voor Toerisme). In 2016 heeft het RBT samen met 9 andere gemeente in Regio Rivierenland op hoofdlijnen de volgende resultaten behaald:

 • Marketing en promotie van het gebied: onder andere campagne Gelderse Streken;
 • Regiocongres georganiseerd;
 • Profilering van het Fiets- en wandelroutenetwerk van de Regio waaronder de routes in de gemeente Tiel;
 • Ontwikkelding van struinroutes;
 • Ontwikkeling van het wandelroutenetwerk;
 • Realisering van het cultuur- en erfgoedpacht;
 • Profilering van cultuurhistorische points of interest;
 • Ontwikkeling van de Fruittuin Nederland;
 • Ontwikkeling Karakteristiek Rivierenland (kersencampagne en ontwikkeling kleinschalige ondernemers);
 • Ondersteuning van evenementen waaronder het fruitcorso;
 • Opstellen doelgroepen analyse Rivierenland en Tiel.

De gemeente Tiel doet zelf ook aan Marketing en profilering onder andere door het magazine Uit in Tiel en de site Uit in Tiel. In 2016 heeft onderzoek plaatsgevonden door het bureau Buiten naar het versterken van Cultuurhistorie en Recreatie en toerisme.