Polarisatie en radicalisering

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Polarisering en radicalisering

  • Integrale informatie-uitwisseling en aanpak met partners
  • In kaart brengen jeugdigen en individueel plan van aanpak
  • Samenwerken/overleg met Islamitische gemeenschap
  • Opzetten/versterken netwerken rond jongeren en opvoeders
  • Bespreken radicaliseringscasussen in het signaleringsoverleg (Veiligheidshuis Nijmegen) en een integrale aanpak met partners
  • Multidisciplinaire werkgroep ('zorgen voor de toekomst') ingesteld waarin monitoring en afstemmen van de interventies plaatsvindt
  • Ondersteunen onderwijsinstellingen
  • Trainen eerstelijnswerkers
  • Theatervoorstelling Jihad