Rol van de fiets

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Rol van de fiets

  • In 2016 zijn conform het handhavingsplan fiets (parkeren/stallen) vier handhavingsacties uitgevoerd. Deze acties hebben betrekking op het fietsparkeren rond fietsenstallingen en –rekken in het centrum van Tiel (Markt en Hoogeindsestraat) en op de beide stationsomgevingen.
  • Bovenop de landelijke campagnes van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Tiel extra campagnes uitgevoerd op het gebied van verkeerseducatie en bewustwording in het verkeer. Het betreft het verkeersexamen voor basisschoolleerlingen (theorie en praktijk), WinterBOB en ZomerBOB campagnes, de spandoekenactie 'De scholen zijn weer begonnen' en extra affiches langs de weg met de aanduiding 30 of

50 km/uur.

  • Op 20 april heeft de jaarlijkse Scootmobielvaardigheidscursus plaatsgevonden en op 19 oktober heeft een fietsinfodag voor senioren plaatsgevonden. Daarnaast zijn er vanuit de regionale samenwerking acties uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan zijn de snelheidsdisplays die een aantal maanden in de gemeente hebben gerouleerd.