Algemeen

In de financiële beschouwingen hebben we u al geïnformeerd over de uitkomst van de jaarrekening. Daar is op hoofdlijnen al een toelichting gegeven op de afwijkingen. Onderstaand treft u een analyse op programmaniveau.