Onvoorzien

Verloop onvoorzien
In de loop van het jaar is het bedrag voor onvoorzien aangewend voor de volgende zaken:

Nr. begr.wijz.

Omschrijving

Bedrag

Raming begroting

70.000

-

Second opinion fiets onveilige locaties

-8.000

15

Bijdrage in regionaal onderzoek naar mogelijke besparing in het bibliotheekwerk

-7.618

15

Kosten onderzoek inrichting portaal loketfunctie Wmo/Jeugd

-12.500

16

Marketingbudget nieuwe cultuurorganisatie

-10.000

Eindstand

31.882