Waalkade fase 1

Waalkade fase 1

Projectnummer:

750501

Coördinerend collegelid:

M. Melissen

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

K. van Dorenmalen

Einddatum:

november 2018

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

17-11-2015

Collegebesluit

05-04-2016

Commissie Ruimte

20-04-2016

Raadsbesluit

Kerninformatie:

De Waalkade, fase 1 behelst de vervanging van de keermuur, het realiseren van een brede boulevard op de keermuur, incl. parkeren voor ca. 200 auto’s en het maken van vluchttrappen verspreid over de groene dijk van Dijkhuizen tot aan de Veerweg bij de Pomona. De herinrichting van Waalkade, fase 2 (de zogenaamde Waalplaat) zit niet in dit plan.

Algemeen

Aanleiding voor het project Waalkade is het veilig maken van de keermuur en het veilig maken van de evenementen die in dit gebied plaatsvinden door te voorzien in vaste vluchttrappen. Dan is het een gemiste kans om het gebied in zijn geheel niet mooier te maken. Het gebied is in twee fases geknipt: de 1e fase is de Waalkade/keermuur, herinrichting boulevard incl. parkeren en de groene dijk waar vluchttrappen moeten komen. De 2e fase is de Waalkade/Waalplaat, het deel waar bezoekers nu kunnen parkeren en waar jaarlijks de grote tenten van Appelpop staan. Dit plan behelst alleen fase 1.

Begin 2017 worden een definitieve ontwerp voor de trappen én een definitieve ontwerp voor de keermuur/herinrichting incl. parkeren gemaakt. De uitvoering is resp. gepland rond Appelpop 2017 en 2018. Een moeilijkheid in de uitvoering is dat dit gebied ook voor andere evenementen wordt gebruikt: kermis, Tiel Maritiem en Wielerronde.

Actueel / planning
In maart 2016 is de stedenbouwkundige schets breed besproken met alle betrokkenen en belangstellenden. Vervolgens heeft de raad in april een keuze gemaakt op basis van de schets voor het vervangen van de keermuur, de aanleg van brede trappen verspreid over de groene dijk en de aanleg van een brede boulevard. Deze laatste keuze heeft gevolgen voor de wijze waarop het parkeren (parkeerbalans) dient te geschieden.

Na de besluitvorming is door een technisch bureau een voorlopig ontwerp (VO) gemaakt. De functies zijn in het gebied opgenomen en de keermuur is berekend. Dit VO is in de vorm van een impressiefilmpje gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst aan alle belangstellenden in november 2016.

Gesprekken zijn gevoerd met organisaties als Hart van Tiel, Tiel Maritiem en Stichting Muziekstad Tiel, maar ook met Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de Veiligheidsregio.
Eind 2016 is opdracht gegeven om van het VO een definitief ontwerp (DO) te maken. De opdracht is gegund aan een landschapsarchitect met als opdracht het VO om te zetten in een definitief ontwerp waarbij het accent ligt op materialisatie.

Financieel
Er is in 2016 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Hiervan is € 23.063 uitgegeven. De grootste uitgaven was voor het opstellen van het Voorlopige Ontwerp.