Overzicht geraamde en werkelijke ontvangsten

Overzicht geraamde en werkelijke ontvangsten

bedragen x € 1.000

Heffing

Begroting 2016

Werkelijk 2016

Verschil

Onroerend-zaakbelastingen

7.343

7.743

400

Hondenbelasting

240

240

0

Rioolheffing

3.295

3.596

301

Bouwleges

550

351

-199

Overige leges

648

817

169

Haven/kade/liggelden

101

124

23

Marktgelden

37

27

-10

Lijkbezorgingsrechten

223

258

35

Precariobelasting

1.290

1.291

1

Parkeerbelastingen

1.220

1.117

-103

Toeristenbelasting

40

60

20

Reclamebelasting

450

462

12

Totaal

15.437

16.086

649