Wielerpark

Wielerpark

Projectnummer:

781104

Coördinerend collegelid:

H. Driessen

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van den Hurk

Projectleider:

B. Bosman

Einddatum:

2017

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

2001

Tielse Methode

2003

Beschikbaar houden TM geld voor realisatie wielerparcours

17-04-2012

B&W: Aanwijzing terrein voor wielerparcours

november 2012

Raad: toekennen rentelasten voor de grondkosten t.b.v. de aanleg van het Wielerpark (motie 20-06)

12-11-2014

Raad: toekennen taakstellend budget € 1,2 mln t.b.v. de realisatie van het Wielerpark (motie 27-06)

Algemeen
In 2002 is het project "autovrij parcours voor wielrenners en schaatsers" verkozen binnen de Tielse Methode. Omdat er geen terrein beschikbaar was, is in 2003 het budget geoormerkt om de realisatie van het parcours op een later moment mogelijk te maken. In april 2012 heeft het college het terrein tussen de Schaarsdijkweg en de spoorlijn aangewezen voor de realisatie van het wielerparcours. Vervolgens heeft de raad op 20 juni 2012 een motie aangenomen waarin de dekking is geregeld voor de grondkosten voor de aanleg van een wielerbaan en een BMX-baan (begroting 2013). In juni 2014 heeft de raad een motie aangenomen waarmee zij een taakstellend budget beschikbaar heeft gesteld voor realisatie van de wielerbaan en een BMX-baan (begroting 2015).

Dit project is opgenomen in het provinciale programma "Gelderland Sportland: Programma 2010-2016", met daarin gekoppeld een investeringsbijdrage ter cofinanciering.

Terugblik
In januari 2016 hebben beide wielersportverenigingen en de gemeente Tiel een realisatieovereenkomst getekend, waarin afspraken staan over de samenwerking tussen gemeente en de verenigingen over de realisatie van het multifunctionele wielerpark. In april 2016 heeft het college het wijzigingsplan Tiel-West Wielerpark vastgesteld. is gestart met de realisatie van het Wielerpark. De ontwikkeling van het wielerpark is een initiatief van wielrenvereniging JvR De Batauwers en de Tielse Fietscrossclub (TFCC) De Weirijders.

Het wielerpark biedt meer trainings- en wedstrijdmogelijkheden en is daarmee een oplossing voor de problemen op de huidige voorzieningen waarvan beide clubs gebruik maken. Beide verenigingen hebben samen de omni-vereniging Wielersportcentrum de Betuwe opgericht voor het gebruik en de exploitatie van het park.

Het Wielerpark zal bestaan uit een wielerparcours van 1.500 m lang, een cyclo-cross/mountainbike parcours en een BMX-baan, die voldoet aan de laatste internationale eisen. Op de nieuwe accommodatie zullen beide verenigingen trainen en zullen ook regionale en nationale wedstrijden worden georganiseerd in de verschillende disciplines van de wielersport.

Het Wielerpark past bij Tiel als wielerstad. Jaarlijks vinden verschillende regionale, nationale en internationale wielerevenementen plaats.

Planning
Oplevering van het Wielerpark is gepland in september 2017.

Het project bevindt zich in de realisatiefase.

Financieel
Voor realisatie van het wielerpark is een budget van € 226.890 beschikbaar uit de Tielse Methode. Daarnaast heeft de raad een aanvullend en taakstellend budget beschikbaar gesteld van € 1,2 mln en brengt de gemeente de gronden in voor de realisatie. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld van € 718.000. De provincie heeft tot het einde van 2017 een investeringsbijdrage van maximaal € 1.055.000 ter cofinanciering beschikbaar gesteld voor realisatie van het wielerpark. Van het totale beschikbaar gestelde budget is tot en met 2016 € 641.132 besteed.

Risico's
Een toelichting van de risico's is terug te vinden in de risicoanalyse.